SỰ TÍCH NHÀ THỜ PHÒNG LẠNG GIANG QUẬN CÔNG (Tọa lạc tại số 20 Nguyễn Tuân – Thành phố Huế)

Nguyên văn bằng chữ Hán của cố Tổng Đốc Đại nhân Tôn Thất Đạm ghi lại sự tích nhà thờ, có khắc bằng bảng gỗ tại bên tả từ đường .Đây là bản dịch nghĩa... >>> 

(Tá Vận Tôn Thần Tôn Nhơn Phủ, Tả Tôn Chánh-Đặc Tấn Tráng Cõ Đại Tướng quân- Tiền Quân Đô Thống Phủ Chưởng Phủ Sự- Túc Võ Lạng Giang Quận Công Tôn Thất Hội bài vị)

 

Make a Free Website with Yola.