BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA BAN LIÊN LẠC SÀI GÒN

PHÒNG LGQC (09-01-2010 – 17:00)

 

 

 

 

Thành phần tham dự

 

Tôn thất Thọ, Tôn thất Chi, Tôn thất Kiên, Tôn nữ thị Tư, Tôn thất Tương, Tôn thất Minh, Tôn thất Lương Tri, Tôn thất Hòa Lộc, Tôn thất Đồng và Tôn thất Thịnh

 

Tôn thất Kha (vắng mặt)

                                                                                                                                                                                              

 

Bác Thọ tuyên bố nội dung buổi họp:

 

Báo cáo công việc đã thực hiện trong năm 2009

Công việc se làm trong năm 2010

 

                                                                                                                                                                                               

Công vic thc hin trong năm 2009

 

·         Tạo được giềng mối, liên hệ bà con. Quỹ hoạt động dồi dào hơn nhò sự đóng góp của bà con, tiền giỗ kỵ gởi về Huế cũng nhiều hơn năm trước.

·         Tạo website của Phòng LGQC.

·         Tuy nhiên, cũng còn một số việc chưa thực hiện được đầy đủ, rốt ráo. Thí dụ : không lưu lại thông tin, hình ảnh việc thăm co Ni và cô Nguyện để thông tin đến bà con.

·         Chưa thực hiện được việc tặng quà cho con cháu có thành tích trong việc học hành

 

Công vic s thc hin trong năm 2010

1.       Công việc sửa sang Nhà thờ :

Ý kiến bác Thọ :

không thu quỹ hiếu để năm nay, nhưng sẽ kêu gọi đóng góp để sửa Nhà Thờ : đóng góp tùy theo khả năng mỗi người, hạn chót là hết tháng 10 năm 2010.
Về việc sửa Nhà Thờ thì giữ nguyên cấu trúc, nhưng thay thế nguyên vật liệu : làm sườn sắt, cột bê tông giả gỗ, bán giàn gỗ để có thêm chi phí. Sẽ làm một lần cho xong vì mỗi lần sửa mỗi khó
giao cho Tôn thất Tri lo việc xây dựng (đây cũng là ý kiến của anh Tôn thất Minh và Tôn thất Đồng)

Ý kiến bác Kiên :
 Phải thống nhất ý kiến bà con trong Sài Gòn và Huế, vì Nhà Thờ phải giữ nguyên hiện trạng, cũng như các vật liệu xây dựng. Trước mắt sẽ kêu gọi đóng góp xem được bao nhiêu.

  1. Việc bổ sung Gia Phả : yêu cầu thành viên ban Liên lạc gởi bổ sung Gia Phả của nhánh mình cho bác Thọ, Thịnh để cập nhật  trước Tết Canh Dần

  2. Tổ chức về Huế sau khi xây xong phần mộ ngài Tôn thất Hội. Chuyến đi khoảng 1 tuần đến 10 ngày, sẽ thông báo đến bà con để thu xếp, đăng ký tham gia.

  3. Công việc giỗ kỵ, tương tế :

    + Gởi tiền về Huế (4.000.000 vnd) lo việc giỗ kỵ năm nay.
    + Tổ chức họp mặt bà con hàng năm (chủ yếu là Đệ Cửu thế): việc này sẽ do ban Liên lạc sắp xếp,  gởi giấy mời, tổng kết số người tham dự : mục đích là để gặp mặt, tóm tắt việc làm trong Hội đồng gia tộc năm ngoái, năm nay…
    + Sắp xếp viếng thăm các cô, thím, chú, bác lớn tuổi nhân dịp đầu năm.

 

 

                                                                                                                                                                                          

Make a Free Website with Yola.