BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA BAN LIÊN LẠC SÀI GÒN

PHÒNG LGQC (20-07-2010 – 10:00) 

Thành phần tham dự 

Tôn thất Thọ, Tôn thất Kiên, Tôn thất Tương, Tôn thất Minh, Tôn thất Lương Tri, Tôn thất Hòa Lộc, Tôn thất Kha, Tôn thất Bảo Quốc và Tôn thất Thịnh 

                                                                                                                                                                                              

         Bác Thọ tuyên bố nội dung buổi họp 

1.       Việc xây dựng nhà Thờ

2.       Cải tổ ban Liên Lạc tại TP HCM 

                                                                                                                                                                                               

I.                   Việc xây dựng nhà Thờ.

 

·         Lần về lại Huế tháng 6 – 2010 vừa rồi bác Kiên đã có một buổi họp với Hội đồng Gia Tộc Phòng Lạng Giang tại Huế để bàn và lấy ý kiến về việc xây dựng lại nhà Thờ. Mọi người đồng ý sẽ bán đi số di vật chôn theo Ngài Quận để làm kinh phí xây dựng. Tổng số tiền dự kiến là :

 

o    Dự kiến số tiền bán các di vật :                150.000.000 VND

o    Quỹ tồn :                                                           80.000.000   VND

o    Cô Song đóng góp :                                      50.000.000   VND

                             

280.000.000 VND

·         Việc này sẽ phổ biến rộng rãi cho tất cả bà con biết và đến ngày kỵ Ngài Hoàng năm nay, mùng 7 tháng 7 Âm lịch, sẽ công bố quyết định cuối cùng.

·         Về việc xây dựng nhà Thờ, anh Kha cũng có ý kiến lo ngại về 2 vấn đề : đất nhà Thờ chưa có sổ Đỏ và tất cả công việc liên quan đến nhà Thờ còn phải phụ thuộc nhiều vào thầy Toàn. Bác kiên và bác Thọ có ý kiến về vấn đề này như sau :

o    Việc xin giấy chủ quyền đất đã có xúc tiến, nhưng vì ở Huế chưa có chính sách về việc cấp sổ Đỏ cho đất thờ nên cần phải chờ.

o    Bác Thọ đồng ý việc nhà Thờ phải tùy thuộc vào thầy Toàn, nhưng thầy không tự ý quyết định mà chỉ thực hiện những việc của con cháu Phòng Lạng Gia giao phó, đồng ý.

·         Anh Tri có ý kiến xây dựng một nhánh nhà Thờ Họ tại TP HCM để con cháu ở Sài Gòn tiện việc thờ cúng, họp mặt. Chi phí cũng như kế hoạch xây dựng sẽ do anh Tri phác thảo rồi phổ biến để tất cả bà con bàn bạc, góp ý.  

II.               Cải tổ ban Liên Lạc tại TP HCM

 

Theo ý kiến bác Thọ, ban Liên Lạc TP HCM đã có những đóng góp nhất định cho công việc chung năm vừa qua, tuy nhiên, tất cả các thành viên đều rất bận rộn với công việc hàng ngày nên không còn thời gian để tham gia đầy đủ các buổi họp cũng như thực hiện đầy đủ công việc được giao. Vì vậy, năm nay sẽ bỏ ban Liên Lạc và thay bằng ban Điều Hành:  

a.       Ban điều hành gồm có Tôn thất Thọ, Tôn thất Chi và Tôn thất Kiên. Các thành viên gồm có :  

·         Tôn thất Tương : phụ trách thủ quỹ

·         Tôn thất Minh : phụ trách liên lạc

·         Tôn thất Thịnh : phụ trách Website của Phòng  

b.       Hoạt động :

·         Mỗi năm họp một lần.

·         Mỗi năm vào tháng chạp sẽ thu tiền quỹ, giao anh Tương :

o    Quỹ hiếu để : quỹ này để lo 5 đám giỗ lớn ở Huế, việc tương tế. Nam đóng 200.000 VND, nữ là 100.000 VND

o    Khi có phát sinh chi phí khác như tu sửa Nhà Thờ, hội họp…. sẽ kêu gọi đóng góp thêm theo nguyên tắc tự nguyện.

 

 

Make a Free Website with Yola.