BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA BAN LIÊN LẠC SÀI GÒN

PHÒNG LGQC (08-01-09 – 11:00)

 

 

Thành phần tham dự

 

Tôn thất Thọ, Tôn thất Chi, Tôn thất Kiên, Tôn nữ thị Tư, anh Pháp (chồng chi Tư), Tôn thất Kha, Tôn thất Tương, Tôn thất Minh, Tôn thất Bảo Quốc, Tôn thất Lương Tri, Tôn thất Hòa Lộc và Tôn thất Thịnh.

 

Tôn thất Đồng (vắng mặt)

                                                                                                                                                                                               

 

Bác Thọ tuyên bố nội dung buổi họp:

 

Báo cáo công việc đã thực hiện trong năm 2008

Chuyển giao nhiệm vụ cho đệ Cửu thế

 

                                                                                                                                                                                               

 

  1. Báo cáo công việc đã thực hiện trong năm 2008

 

          Sửa chữa 5 ngôi mộ Tổ tiên, từ ngài Tôn thất Hiệp trở lên

          Xây hòn non bộ trước nhà Thờ

          Soạn Qui chế hoạt động của Ban Liên lạc phòng Lạng Giang

          Tình hình nhà thờ tổ:

Đang bị hư hỏng nặng, cần kinh phí vào khoảng 200.000.000 VNĐ để sửa chữa.

Đang có kế hoạch vận động  mỗi người góp 3.000.000 VNĐ (có khoảng 70 người trong Gia Phả có khả năng đóng góp). Tuy nhiên, theo đa số ý kiến, thì đóng góp theo khả năng và tự nguyện là chính. Số tiền đóng góp, tính đến nay là:

 

Huế                        1.000 USD            và 6.000.000 VNĐ

SG                           600 USD                và 4.000.000 VNĐ

Số tiền này sẽ được dùng để xây cổng nhà Thờ trước (ước tính khoản 37.000.000 VNĐ)

          Bác Thọ cũng cho biết thêm, Nhà Nước đã có chỉ thị di dời 3 ngôi mộ cổ ở Huế. Việc này sẽ giao cho đệ Bát  thế giải quyết.        

 

  1. Chuyển giao nhiệm vụ cho đệ Cửu thế

 

          Thành phần ban Liên lạc mới, đã được sự thống nhất của đa số tại buổi họp:

 

Tôn thất Minh      Trưởng ban

Tôn thất Kha        Phó ban

Tôn thất Tương    Thủ quỹ

Tôn thất Thịnh     Thư ký

Ban Liên lạc cũng đồng ý ý kiến của bác Thọ là bổ sung thêm vào ban Liên lạc một người bên ngoại, con cô Nguyện. Việc này giao cho ông Tôn thất Kiên sắp xếp.

          Quỹ hoạt động: thống nhất thu mỗi người là: nam 200.000 VNĐ / năm và nữ là 100.000 VNĐ / năm. Việc thu phí sẽ được các trưởng chi nhánh đảm nhiệm và phải hoàn tất vào cuối tháng Hai năm nay, sau đó sẽ gởi danh cho anh Tương để vào sổ. Quỹ này sẽ được dùng vào những mục đích sau:

 

Gởi về Huế để lo  việc giỗ chạp

Lo việc tương tế ở Sài Gòn

Học bổng, khen thưởng con cháu học hành xuất sắc

Chi phí cho việc hội họp

Chi phí tham quan, về nguồn...

 

          Ngày chủ Nhật, 01 tháng 3 năm 2009,  sẽ họp lại tại nhà bác Kiên để bàn bạc cụ thể hơn các công việc đã thảo luận trong ngày hôm nay.

 

Make a Free Website with Yola.