Ngài Tôn Thất Hiệp trong Đại nam Quốc lược sử

       Ngài Thượng thư Tôn Thất Hiệp trong sách Đại Nam Quốc Lược Sử do người Pháp viết:

( A brege de l’histoire d’Annam của Alfred Schreiner – Saigon- 1906, trang 148 ở sách -161 ebook )>>>

Bài viết về ngài Lạng Giang Quận Công Tôn Thất Hội trên tạp chí BAVH

     Trên đây là bài viết trên tạp chí BAVH ( Những người bạn cố đô Huế) xuất bản năm 1914 nói về Ngài Lạng Giang Quận Công Tôn Thất Hội được vua Minh Mạng liệt vào hạng công thần nên đã đưa vào thừ tại Tả tùng tự- Thái Miếu ( Đại Nội ) . Kèm theo bài vị của Ngài. >>>

 

Báo Đất Việt: Phát hiện thi hài vị tướng thời chúa Nguyễn

Các sư chùa Tịnh Giác phát hiện một thi hài được xác định là vị tướng Tôn Thất Hội, cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Chu, vẫn còn nguyên vẹn sau gần 300 năm. >>>

 Công việc di dời các ngôi mộ tổ ở Huế

 Ngày 20/8/2009 ( tức 1/7/ Kỷ Sửu) tại Huế đã tiến hành di dời các ngôi mộ tổ theo Quyết Định giải tỏa của UBND tỉnh Thừa Thien Huế. Ba ngôi mộ tổ di dời lần này là mộ của các Ngài:

1-      Ngài Đệ Nhị Thế Tôn Thất Thắng và chánh thất.

2-      Ngài Đệ Tam Thế Lạng Giang Quận Công Tôn Thất Hội

3-      Ngài  Đệ Tam Thế Quận Công Tôn Thất Dụ và chánh thất.        >>>

Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu - một hiền tài

        Trong số chín đời chúa Nguyễn, chúa Nguyễn Phúc Chu là một trong những vị chúa nhiều tài ba . Ông sinh năm Ất Mão ( 1675); là con trưởng của chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Thái, mẹ họ Tống, người ở Qúy Huyện, tỉnh Thanh Hóa.  Sách Đại Nam Thực lục tiền biên ghi lại rằng : Mẹ của Quốc chúa trước đây”được dâng vào hậu triều, sau đó được tuyển làm cung tần. Đến khi có thai, ở nơi phương Tây Nam trên trời mở ra một lỗ, có mây sắc vây bọc xung quanh, giữa một luồng ánh sáng rực trời tỏa ngay vào chỗ nhà mẫu hậu ở.Người thức giả cho là điềm tốt. Đến lúc sinh thì được một trai, ánh sáng tỏa rực khắp nhà, đấy chính là Hiển tông Hiếu Minh Hoàng đế” . >>>

Đệ Lục thế Thượng thư Tôn thất Hiệp

        Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến trận đánh của quân Pháp vào Đại đồn Chí Hòa(Gia Định) tháng 2 năm 1861,các tài liệu đều ghi Đại đồn Chí hòa do Nguyễn Tri Phương được triều đình cử vào xây  dựng để tổ chức phòng thủ, lập căn cứ chống Pháp.Sách "Việt Năm Sử lược" của Trần Trọng Kim chép: >>>

Make a Free Website with Yola.