Chúa Tiên Nguyễn Hoàng và đất phương Nam

       Lịch sử dân tộc Việt Nam thường có những bước ngoặc tạo nên những trang sử mới. 
     450 năm trước, câu nói đầy ẩn dụ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491- 1585) nói với chúa Nguyễn Hoàng ( 1542- 1613) sau khi người anh ruột của
chúa là Nguyễn Uông đã bị anh rễ  Trịnh Kiểm  giết chết : 
               ” Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân “>>>

 

Hiền Vương Nguyễn Phúc Tân và trận hải chiến lịch sử

          Chúa Nguyễn Phúc Tần ( thường gọi là Hiền Vương ) là vị chúa thứ 4 của nhà Nguyễn. Ông là con thứ 2 của chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan . Sách Đại Nam Liệt Truyện chép:”>>>
Make a Free Website with Yola.