CÔNG VIỆC TU SỬA NHÀ THỜ TẠI HUẾ

 

      Hội Đồng Gia Tộc  Phòng Lạng Giang Quận công

 

                                  THƯ KÊU GỌI TOÀN THỂ BÀ CON NỘI, NGOẠI

 

           ĐÓNG GÓP  ĐẠI TU TỪ  ĐƯỜNG PHÒNG LẠNG GIANG QUẬN CÔNG

 

        Kính gởi : Toàn thể Bà con Nội Ngoại Phòng Lạng Giang Quận Công.

 

    Ngôi từ đường Phòng Lạng Giang Quận Công hiện nay ở tại số 20 đường Nguyễn Tuân Thành phố Huế , trước đây nguyên là sở vườn Lục Giã do ngài Thượng Thư Hộ Bộ Tôn Thất Hiệp tạo dựng nên, ngài đã xây tại đó một ngôi nhà thờ nhỏ, để liệt thờ các ngài Đề tứ thế Tôn Thất Trinh và Tôn Thất Thoại

 

     .Năm 1911,ngôi nhà thờ được Ân ban ( vua ban cho ) đang thờ ngài Lạng Giang Quận Công Tôn Thất Hội tại làng Xuân Hòa được di dời về vườn Lục Giã, để tạo dựng một ngôi từ đường chung .

.

   Trải qua các đời kế tục, ngôi từ đường đã được sắp xếp để liệt thờ các vị từ Đệ nhất thế đến Đệ ngũ thế, cụ thể là các ngài :

 

1-Ngài Hoàng tử Tôn Thất Tú ( Đệ nhất thế- con thứ 18 Chúa Nguyễn Phúc Chu)

2-Ngài Tôn Thất Thắng ( Đệ nhị thế)

3-Ngài Quận công Tôn Thất Dụ ( Đệ tam thế)

4-Ngài Quận công Tôn Thất Hội ( Đệ tam thế )và trác thất.

5-Ngài Tôn Thất Trinh ( Đệ tứ thế)

6-Ngài Tôn Thất Thoại ( Đệ tứ thế)

7- Ngài Thượng Thư Tôn Thất Hiệp ( Đệ ngũ thế )

8-Ngài Tôn Thất Tân ( Đệ ngũ thế).Sau đó, ngài Tôn Thất Tân được thỉnh về thờ tại nhà thờ nhánh)

 

    Tính đến nay (2008), không tính thời gian tạo lập ngôi nhà thờ Xuân Hòa trước đó, ( thời vua Gia Long ), ngôi từ đường này cũng đã tồn tại gần 100 năm.

 

    Trải qua chiều dài năm tháng, các thế hệ con cháu kế tiếp đã bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc để tu sửa, nhưng phần do thời gian tồn tại của ngôi từ đường đã khá lâu, phần do khí hậu mưa gió khắc nghiệt ở Huế, nên hiện nay từ đường đã xuống cấp và hư hỏng khá nặng.

 

    Qua khảo sát của Hội Đồng Gia Tộc, nếu con cháu chúng ta không có kế hoạch sửa chữa kịp thời thì hậu quả sẽ rất tai hại.

 

       Với suy nghĩ rằng: ngôi từ đường này có nguồn gốc là nhà thờ được nhà vua ban cho để thờ ngài Quận công Tôn Thất Hội, vì công trạng của ngài là rất lớn. Nhờ Hoàng ân đó, cùng với hồng đức của Tổ tiên nhiều đời, con cháu của Phòng nhiều thế hệ đã được rạng danh trong xã hội. Ngôi từ đường là một thực thể rất đáng tự hào của bà con dòng tộc chúng ta. Tuy chỉ là một trong ba nhánh, nhưng từ đường  lại được vinh dự liệt thờ ngài Hoàng tử thứ 18 của ngài Hiển Tôn Hiếu Minh Hoàng Đế ( tức Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu – một vị chúa có rất nhiều công trạng đối với đất nước, tên Quốc Chúa đã được đặt tên đườngtạ Sài Gòn.

 

     Ngài Hoàng tử thứ 18 là một vị hoàng tử hiền đức, ngài được ban tước Quận Công từ rất sớm..

 

   Ngoài ra, để nhớ ơn người đã có công lao tạo lập, từ đường cũng đang liệt thờ ngài Thượng thư Hộ Bộ Tôn Thất Hiệp, một Khâm sai Đại thần có công trạng rất lớn trong việc cầm quân chống xâm lược vào thế kỷ XIX.( tên ngài cũng được đặt tên đường từ rất sớm tại Sài Gòn)

 

     Đến nay con cháu của Phòng đã sinh trưởng đến hàng Đệ Thập nhất thế ( thế thứ 11) và sinh sống khắp nơi. Dù ở đâu, ai cũng có tấm lòng hướng về cội nguồn, hướng về dòng tộc.

 

                                          Uống nước nhớ nguồn

                                         Ăn quả nhớ người trồng cây

 

    Hôm nay, Hội Đồng Gia Tộc Phòng Lạng Giang Quận công gởi lời kêu gọi này, để kêu gọi toàn thể  bà con chung ta đóng góp sức của, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ hiếu đễ của mình.

 

    Việc đại tu ngôi  từ đường cần một khoản kinh phí lớn, vì thế, Hội Đồng Gia Tộc Phòng Lạng Giang Quận Công vận động toàn thể bà con đệ bát thế, đệ cửu thế, đệ thập thế, cũng như bà con phía họ ngoại, tùy khả năng của mình, đóng góp công của để việc thực hiện sớm được khởi công.

 

     Theo ước tính ban đầu, (năm 2007) kinh phí đại tu từ đường là khoảng 200.000.000 đồng ( hai trăm triệu đồng). Theo danh sách bà con có tên trong Gia Phả, hiện nay cả ba thế hệ là trên 60 người. Vì thế HĐGT mở cuộc vận động này, đế bà con nào đủ điều kiện thì đóng góp một lần, ai chưa đủ điều kiện thì đóng làm ba lần, trong ba năm 2008, 2009 và đến năm 2010 chúng ta sẽ tiến hành khởi công, kịp đến năm 2011 sẽ làm lễ khánh thành, đồng thời cũng làm lễ kỷ niệm ngôi từ đường được 100 năm tái xây dựng.

 

Mọi sự đóng góp bà con liên hệ với các vị sau đây:

 

1-     Ông Tôn Thất Quỵ- Phó Hội trưởng Thường trực.

Địa chỉ: 50 Nguyễn Lộ Trạch- Tp Huế- ĐT :( 054) 820732

 

2-     Ông Tôn Thất Kiên- Cố vấn HĐGT.

Địa chỉ: 305/7/22 Lê Văn sĩ-P1-Q Tân Bình-TPHCM- ĐT(08)8 453896

 

3-     Ông Tôn Thất Thọ- Phó Hội trưởng PT ngoại tỉnh.

Địa chỉ: 230 c/c Nhiêu Lộc A - P Tân thành- Q Tân phú- TPHCM

ĐT (08) 8496399

 

         Sau khi nhận được sự đóng góp, Hội Đồng Gia Tộc sẽ gởi Phiếu thu nhận đến quý bà con.

Danh sách và số tiền đóng góp sẽ ghi vào sổ Hiếu Đễ của Hội Đồng.

 

                                                                     Ngày 25 tháng  4 năm 2008

 

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC

                                                                                Phó Hội trưởng

 

                                                                                 Tôn Thất Thọ

 

Make a Free Website with Yola.