HUẾ - NGÀY VỀ

 

 

Rồi cũng có một ngày anh trở lại

Lòng nôn nao nhìn bóng nước lặng lờ

Trời Huế lạnh mà lòng anh vẫn ấm

Nỗi nhớ lăn trầm trên mỗi bước chân đi

 

Hai mươi năm

Chuỗi ngày xa xứ

Những nẻo đường về hồn nhẹ xôn xao

Nội thành xưa

Những đường phố mới

Ký ức thương hoài một dáng Huế ban sơ

 

Hàng cây nào dẫn vào cung cấm

Một thời anh thương nhớ bóng hình ai

Đường về chiều nay mùa hoa chưa nở

Đâu dáng ai gầy một thuở đôi mươi ?

 

Cầu sáu nhịp

Dòng sông mấy khúc

Thương thuở khốn cùng từ biệt Huế ra đi

 

Nhớ câu hò xưa mạ ru con ngủ :

“ Đi mô ba bốn năm rày

   Khách kêu trước ngõ thường ngày thường kêu …”

Anh trở lại biết tìm đâu chim khách

Để tâm tình

Mai từ biệt chia xa…

                                           Tôn Thất Thọ

Make a Free Website with Yola.