THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG GIA PHẢ

Hội đồng Gia Tộc Phòng LGQC thông báo cho toàn thể bà con được rõ:
Theo định kỳ cứ 2 năm thực hiện việc bổ sung Gia Phả một lần. Bản Gia Phả hiện nay dựa trên Gia Phả gốc của Phòng ( đến đệ thất thế) và đã bổ sung đến đệ cửu thế.
Sau hai năm thực hiện, hiện nay có một số cần  phải bổ sung ( lập gia đình, sinh con, tạ thế..) vì thế HĐ GT thông báo nếu gia đình nào có sự thay đổi thì gởi thông tin đến ban Liên Lạc hoặc cho Hội Đồng Gia tộc được biết để hiệu đính .
Thời gian đến hết năm 2009.


Ngày 15/09/2009
TM .HĐGT Phòng LGQC
P. Hội trưởng
Tôn Thất Thọ

Make a Free Website with Yola.