BIÊN BẢN CUỘC HỌP CỦA BAN LIÊN LẠC SÀI GÒN

PHÒNG LGQC (08-03-09 – 11:00)

 

 

Thành phần tham dự

 

Tôn thất Thọ, Tôn thất Chi, Tôn thất Kiên, Tôn thất Đài, Tôn thất Kha, Tôn thất Tương, Tôn thất Minh, Tôn thất Bảo Quốc, Tôn thất Lương Tri, Tôn thất Hòa Lộc, Tôn thất Đồng và Tôn thất Thịnh.

 

Chị Tư và anh Pháp vắng mặt

                                                                                                                                                                                               

 

 


 

Nội dung buổi họp:

 

Bác Thọ bàn giao tiền quỹ tồn năm 2008 cho anh Tương

Bàn chi tiêt viêc thu chi trong năm 2009

Ý kiến của bác Tài: không nên xây cổng nhà thờ trước, chờ khi đủ tiền sẽ sửa nhà Thờ một lần luôn

Việc di dời các ngôi mộ Tổ Tiên

Lập website của ban Liên lạc phòng QCLG

 

 

 


 

1.       Tổng tiền quỹ đóng góp được 10.800.000 đ (trong đó có 1.700.000 đ quỹ tồn của năm 2008)

Việc chi tiêu đã được ban Liên lạc thông qua như sau:

+    4.000.000 đ gởi về Huế để lo viêc giỗ chạp
+    1.500.000 lo việc tương tế. Trước mắt sẽ trích ra 1.000.000 đ để đi thăm cô Ni, đang đau ốm (anh Minh và anh Tương lo) và cô Nguyện, bị tai nạn gãy chân (anh Kha và anh Đồng lo)
+    Về việc khen thưởng, Bác Thọ có ý kiến là sẽ có giấy khen và một phần quà cho tất cả các con cháu của đệ Cửu thế từ 18 tuổi trở xuống có giấy khen học sinh giỏi cuối năm của trường. Giấy               chứng nhận học sinh giỏi sẽ gởi đến ban Liên lạc (Thịnh) trước ngày 15 tháng 6 mỗi năm để xem xét. Ý kiến này cũng đã được thông qua tại buổi họp.  
+    Chi phí hội họp sẽ không trích từ quỹ, mà kêu gọi đóng góp theo tinh thần tự nguyện. Mội năm sẽ có một buổi họp mặt của tất cả bà con, chi phí cũng sẽ kêu gọi để đóng góp.

2.       Việc sửa nhà Thờ: sẽ không xây cổng nửa mà tiếp tục đóng góp để khi có đủ tiền sẽ sửa một lần. Trước mắt sẽ xúc tiến gấp việc xin giấy chủ quyển đất.

3.       Việc di dời các ngôi mộ Tổ Tiên: UBND tỉnh Thừa Thiên đã có công văn trả lời không đồng ý yêu cầu được giữ lại những ngôi mộ này vì đất được thu hồi để làm trường học về quân sự. Việc di dời liên quan đến 11 ngôi mộ, 7 ngôi mộ kia thuộc nhánh khác (bác Khánh) đã được sự đồng ý của họ tộc, chấp nhận di dời. Bác Thọ vẫn tiếp tục gởi đơn đến các cơ quan báo chí, văn hóa nhờ can thiệp, nhưng không hy vọng lắm.

4.       Website ban Liên lạc phong LGQC, yeu cau goi tai lieu, hinh anh cho Thịnh qua email để cập nhật, chi phí viêc in ấn, scan tài liệu… sẽ được hoàn lại.
 

 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.